PIT 37

Formularz PIT 37 to formularz dla osób zatrudnionych za którego zaliczy na podatek dochodowy przekazuje do urzędu skarbowego pracodawca.

Formularz PIT 37 składają podatnicy którzy:

  • byli zatrudnieni na umowę o pracę
  • byli zatrudnieni na umowę-zlecenie
  • wykonywali pracę w oparciu o umowę o dzieło
  • pobierali renty lub emerytury

Pobierz program PITy 2013 do wypełnienia PIT 37

Pobierz program PITy 2013 dzięki któremu łatwo i szybko rozliczysz podatek dochodowy z użyciem formularza PIT 36L

Comments are closed.