PIT 36

Formularz PIT 36 przeznaczony jest przede wszystkim dla przedsiębiorców. PIT 36 wypełniają ci podatnicy którzy w roku podatkowym 2010 zobowiązani byli do samodzielnego odprowadzania składek.

Formularz PIT 36 składają przede wszystkim podatnicy którzy:

  • W roku 2010 prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych
  • korzystali ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT (tzw. kredyt podatkowy)
  • prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach (z zastosowaniem skali podatkowej)
  • w grudniu 2010 sporządzili remanent likwidacyjny
  • mieli przychody z najmu bądź dzierżawy lub innych podobnych umów opodatkowanych na zasadach ogólnych
  • mieli przychody ze źródeł położonych za granicą
  • mieli przychody z innych źródeł opodatkowanych na zasadach ogólnych z użyciem skali podatkowej

Pobierz program PITy 2010 do wypełnienia PIT 36

Pobierz program PITy 2013 dzięki któremu łatwo i szybko rozliczysz podatek dochodowy z użyciem formularza PIT 36

Comments are closed.